Arkeologi

ISBN: 9789100142087

BANDTYP: Inbunden

utgivningsdatum: 2017-08-22

Skånes historia. Del 3 av Wetterberg Gunnar

329.00 Kr Kontrollera lagerstatusI den tredje delen av Gunnar Wetterbergs samlingsverk om Skånes historia ...LÄS MER skildras de senaste 300 årens fred, då jordbruket och industrin satt sin prägel på det skånska landskapet. Under samma tid har den politiska utvecklingen gått från ståndsriksdag till arbetarrörelse. I dag drar främlingsrädsla och innovationskraft åt olika håll.

Samtidigt stärks förbindelserna över Sundet. Kanske återskapas nu det nordeuropeiska sammanhang, där Skåne så länge hört hemma.