Svenska berättare

ISBN: 9789164205223

BANDTYP: Inbunden

utgivningsdatum: 2017-09-05

Projektet av Mattsson Britt-Marie

259.00 Kr Kontrollera lagerstatus

Författarens bakgrund som journalist ochutrikesreporter samt hennes kunskaper om svensk och amerikansk politik ...LÄS MER görhennes bok trovärdig ... Inför valet nästa år är Mattsons roman en passande menobehaglig läsning. Karin Flygare, BTJ

Han har byggt hela sin karriär på att inte synas, samtidigt som han tagit sig upp till de högsta höjderna inom svensk politik. Inte ens hans hustru och två barn vet riktigt vad han gör. Till och med hans namn, Peter Carlsson, är skapat för att vara omärkligt. Nu står han inför det oundvikliga: att själv träda ut i strålkastarskenet och ta makten den makt som han med skrupelfria metoder och mot högt konsultarvode tidigare serverat åt andra.

Det stora Projektet är avslutat. Projektet som omformade ett av Sveriges största partier och gav dem regeringsmakten. Nu har oppositionen tagit över. Men Peter Carlsson ligger steget före med erfarenheter och kunskaper från det senaste amerikanska valet överrumplar han både sitt eget parti och de politiska motståndarna. Allt för att nå den yttersta toppen. Statsministerposten.

Journalisten Britt-Marie Mattsson använder sig här av sin expertkunskap om det politiska spelet för att skriva en roman om mannen bakom ett partis nya inriktning.